Chính trị - Xã hội

Những luận điệu xuyên tạc, sai trái với mục đích xấu về Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) của Đảng

Hoàng Sơn
ANTD.VN - Những vấn đề lớn mà Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) thảo luận và quyết định đang được dư luận quan tâm và hưởng ứng bởi nó đúng và trúng với những yêu cầu mà tình hình thực tiễn đặt ra. Nhưng với các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị, đây lại là cơ hội để chúng tung ra những luận điệu xuyên tạc, sai trái với mục đích xấu.
Những luận điệu xuyên tạc, sai trái với mục đích xấu về Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) của Đảng ảnh 1

Bài viết xuyên tạc về Hội nghị Trung ương 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) trên trang mạng Đài VOA

Những phương cách hạ thấp vai trò, ý nghĩa của Hội nghị Trung ương 4

Diễn ra trong các ngày từ ngày 4 đến 7-10-2021, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét nhiều vấn đề quan trọng, như: đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2022 - 2024; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Nếu những ai quan tâm, theo dõi tình hình đều có thể thấy, trong bối cảnh đợt dịch thứ 4 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam, công tác xây dựng Đảng cũng đang đặt ra những yêu cầu mới cấp bách, thì những vấn đề mà Hội nghị Trung ương 4 vừa quyết định có ý nghĩa hết sức thiết thực. Ấy thế nhưng các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị lại bịa ra rằng, đang trong thời điểm dịch bệnh phức tạp, người lao động tại TP.HCM li tán, tị nạn, tháo chạy hỗn loạn không ai lo, thì Trung ương lại tổ chức “họp trong phòng lạnh” để tung hô, khen ngợi các thành tích “vinh quang thuộc về Đảng” còn “đau thương trút lên đầu nhân dân”.

Trước những khó khăn mà nhiều người dân gặp phải do dịch bệnh, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chỉ đạo về tăng cường công tác phòng, chống dịch, cũng như chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68 với gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đồng thời quyết định xuất hơn 130.000 tấn gạo cho 24 tỉnh, thành phố để hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Cả hệ thống chính trị vào cuộc để có được vaccine phòng Covid-19 sớm nhất, nhiều nhất phục vụ công tác phòng chống dịch và bước đầu đã thu được kết quả tích cực.

Tuy nhiên, trên các trang mạng xã hội của các tổ chức phản động lưu vong, những kẻ phản động, chống đối lại dựng chuyện rằng mấy khi trợ cấp đến được với những lao động nghèo, rằng các gói cứu trợ an sinh xã hội từ Trung ương thì lớn mà đến tay nhân dân thì nhỏ giọt, chảy vào túi quan tham… Hết bịa đặt, chúng lại suy diễn rằng Đảng không bận tâm về hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 mà chỉ quan tâm làm sao để Đảng vẫn “muôn năm trường trị”. Đài VOA, RFA cùng một số trang mạng như Chân trời mới media… đã cho đăng tải bài viết với nội dung xuyên tạc trắng trợn “Hội nghị Trung ương 4: Điều duy nhất quan tâm là sự sống còn của đảng, của chế độ”.

Tìm cách hạ thấp vai trò, ý nghĩa của Hội nghị Trung ương 4 với vấn đề xây dựng Đảng, những kẻ phản động, chống đối cho rằng những ý kiến về tăng cường vai trò giám sát và phản biện của người dân với hệ thống chính trị của đất nước là “mị dân”. Chúng dựng lên nguy cơ rằng những biện pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là “âm mưu thanh trừng”, là cớ để “hạ bệ” lẫn nhau…

Bản chất không thay đổi của các thế lực thù địch, phản động

Xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu Đảng và Nhà nước ta vốn là bản chất của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chính trị. Vì thế, việc chúng lợi dụng Hội nghị Trung ương 4 để chống phá không có gì là bất ngờ. Chưa cần đi sâu phân tích những điều bịa đặt, thì thái độ thù địch, phủ nhận tất cả cũng đã có thể thấy rõ khi ngay trong những lời đầu tiên về Hội nghị Trung ương 4, chúng đã lớn tiếng bác bỏ vai trò của Hội nghị với những lý do phi lý, kỳ quặc.

Với góc nhìn sai lệch, thù địch như vậy, thử hỏi làm sao họ có thể bàn thảo một cách khách quan, đóng góp xây dựng với những vấn đề mà Hội nghị Trung ương 4 quyết định. Ẩn sau những giọng điệu mà chúng cho là “khách quan”, “xây dựng”, “công tâm”, “vì dân”, thực chất là mưu đồ chính trị đen tối nhằm tấn công chế độ ta, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Tổ chức Hội nghị Trung ương 4 là công việc nhằm thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Đảng. Không chỉ có ý nghĩa trong cả nhiệm kỳ khóa XIII, Hội nghị còn có tầm quan trọng trong bối cảnh phức tạp của dịch bệnh hiện nay. Là thách thức lớn của thế giới, đương nhiên dịch bệnh được Hội nghị TW 4 bàn thảo kỹ lưỡng và đưa ra những quyết sách cụ thể. Không có việc Hội nghị Trung ương 4 “thờ ơ, phớt lờ với công tác phòng, chống dịch” như luận điệu của các thế lực thù địch, chống đối đang rêu rao.

Tại phiên bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Trong những tháng cuối năm 2021, cần phải khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án, kịch bản cụ thể, sát hợp hơn với thực tế tình hình hiện nay và có tính khả thi cao để tiếp tục tập trung ưu tiên phòng, chống dịch bệnh và khắc phục có hiệu quả ảnh hưởng của dịch bệnh…, tập trung ưu tiên triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ thiết thực, có hiệu quả cho nhân dân, người lao động và doanh nghiệp, nâng cao sức chống chịu, vượt qua khó khăn, thách thức, ổn định đời sống và phục hồi sản xuất kinh doanh…”.

Với nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng, chế độ là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Hội nghị Trung ương 4 đã làm sâu đậm hơn dấu ấn trong Đảng và trong nhân dân gắn với việc từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đến nay, liên tiếp trong 3 khóa, tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng luôn chọn nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng để bàn và quyết định những định hướng chiến lược cho cả nhiệm kỳ.

Ở đây, không có chuyện “âm mưu thanh trừng”, “hạ bệ” lẫn nhau như bịa đặt của các thế lực thù địch, phản động. Thực tế, Hội nghị Trung ương 4 đã có những quyết sách liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo về nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tạo tiền đề quan trọng để Đảng ta tiếp tục ban hành các chủ trương, chính sách mới có liên quan, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đó là việc tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa nhiều công việc cụ thể, thiết thực, tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Hội nghị Trung ương 4 khoá XII đã đề ra; đồng thời bổ sung nhấn mạnh thêm 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp là: Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm.

Đó là việc phải chú trọng nêu gương những người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái. Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ vụ lợi, “lợi ích nhóm”. Rà soát, hoàn thiện, thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…

Vấn đề đặt ra là phải tổ chức thực hiện có kết quả các nghị quyết, kết luận tại Hội nghị Trung ương 4. Điều này vừa góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của nhân dân, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, vừa là cơ sở để bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC