Những kẽ hở trong quản lý xe hợp đồng

ANTĐ
ANTĐ - Như phản ánh trong phóng sự trước của Truyền hình An ninh ATV, hiện nay, hoạt động vận tải đang phân ra nhiều loại hình như xe buýt, taxi, xe hợp đồng, xe du lịch với những chức năng vận tải riêng. Trong đó, đáng chú ý, hoạt động của các xe hợp động đón trả khách theo yêu cầu đang phát triển một cách tự phát, gây mất TTATGT, đồng thời khiến cho các nhà xe đăng ký chạy tuyến cố định gặp nhiều khó khăn về kinh doanh. Tuy nhiên, xung quanh công tác quản lý đối với loại hình vận tải này, đang bộc lộ nhiều kẽ hở.