Đời sống

Những chia sẻ đầy tâm huyết

Ông Dương Ngọc Bảo
ANTĐ -  Những lời phát biểu của Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng tại phiên bế mạc kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII thể hiện sự tâm huyết của Quốc hội, Đảng, Nhà nước, nhân dân trong việc thể hiện quyết tâm đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. 

Lòng yêu nước, tinh thần đổi mới, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của mỗi vị đại biểu Quốc hội là những nhân tố quan trọng giúp cho cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta nhất định đi đến thắng lợi. Hàng triệu trái tim Việt Nam dù ở trong nước hay nước ngoài đều sẽ phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng thống nhất ý chí, hành động, ủng hộ và thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên cơ sở luật pháp quốc tế, đúng như khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.  

Trong kỳ họp này, Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, tồn tại trong các ngành, lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội và đề ra nhiều giải pháp quan trọng, tích cực vượt qua thách thức, tranh thủ có hiệu quả nguồn đầu tư, sự hỗ trợ, đoàn kết quốc tế, tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế, tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện các luật, dự án luật và Nghị quyết quan trọng cũng được Quốc hội tập trung thảo luận nghiêm túc nhằm hoàn thiện thể chế pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền hành chính lành mạnh, công khai, minh bạch, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, theo pháp luật, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, trật tự, an toàn xã hội. Là một cử tri, tôi thấy kỳ họp đã thành công tốt đẹp.

(Phường Ngọc Lâm - quận Long Biên)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC