Chính trị - Xã hội

Nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông cao nhất

Nguyễn Phan
ANTĐ - Theo Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội, trong những phiên giao dịch việc làm từ đầu tháng 3 đến nay, trung bình mỗi phiên có khoảng 50 doanh nghiệp tham gia với chỉ tiêu tuyển dụng mỗi phiên trên dưới 1.000 lao động. 

Trong đó, chỉ tiêu tuyển dụng về lao động phổ thông vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất, chỉ tiêu tuyển dụng lao động đại học, cao đẳng thấp nhất. Cụ thể, ở phiên giao dịch việc làm tuần đầu trong tháng 3, trong số 1.091 chỉ tiêu tuyển dụng thì chỉ tiêu tuyển lao động phổ thông là 687 người; lao động trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật là 295 người; đại học, cao đẳng là 109 người. Ở phiên giao dịch tuần thứ 2 trong tháng 3, chỉ tiêu tuyển dụng lao động phổ thông là 459 người; trung cấp và công nhân kỹ thuật là 361 người; đại học, cao đẳng là 162 người.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC