Chính trị - Xã hội

Nhiều tài liệu quý chưa khai thác

P.V
ANTĐ - Các Trung tâm Lưu trữ quốc gia đang bảo quản nhiều tài liệu liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, chứa đựng nguồn thông tin phong phú, có độ tin cậy cao. 

Khối tài liệu này bao gồm 50 hồ sơ hành chính chủ yếu bằng tiếng Việt và tiếng Pháp, gần 100 bản đồ và hơn 200 bức ảnh. Đặc biệt, mới đây nhất, Cục Văn thư và Lưu trữ sưu tầm tại Pháp một đĩa phim về hoạt động của quân đội Pháp tại cứ điểm Điện Biên Phủ năm 1954 dài 20 phút. Đây là nguồn sử liệu quan trọng giúp cho các nhà nghiên cứu nhìn nhận và đánh giá đúng đắn về sự kiện Điện Biên Phủ trong quá khứ, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề thiết thực và bổ ích cho thế hệ mai sau về truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào và tự tôn dân tộc. 

Đa số tài liệu này đều thuộc diện khai thác, sử dụng rộng rãi. Do đó, các nhà nghiên cứu, công chúng quan tâm đều có thể đến các Trung tâm Lưu trữ quốc gia ở Hà Nội và TP.HCM để khai thác.   

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC