Chính trị - Xã hội

Nhiều sở ngành, quận huyện bị phê bình

Thành Nam
ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa có cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TP Hà Nội giai đoạn 2011-2015. Theo đó, nhiều sở ngành, quận huyện bị phê bình, nhắc nhở vì lơ là thực hiện chỉ đạo của thành phố.

Nhiều sở ngành, quận huyện bị phê bình ảnh 1
Hà Nội đang nỗ lực tối đa để gia tăng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh


Làm rõ trách nhiệm

Phân tích về chỉ số PCI của Hà Nội, theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu, UBND TP đã có kế hoạch, chủ trương đúng (Kế hoạch số 141) nhưng việc thực hiện ở các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã còn chưa nghiêm túc, chưa thường xuyên hoặc bị xem nhẹ. Thực tế, đa số các đơn vị chưa xây dựng kế hoạch hành động của riêng mình theo yêu cầu của UBND TP. Đơn cử, Sở   KH-ĐT với vai trò là cơ quan đầu mối thường trực, có tổ chức thực hiện nhưng còn thiếu, có một số khuyết điểm như chậm triển khai kế hoạch của TP; chưa kịp thời, thường xuyên phối hợp với các sở ban ngành, quận huyện, thị xã trong triển khai thực hiện kế hoạch cũng như chưa theo dõi, đôn đốc, chủ động tham mưu, đề xuất với UBND TP trong quá trình triển khai kế hoạch cũng như tham vấn với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Sở KH-ĐT cũng chưa xây dựng, công bố danh mục các dự án kêu gọi đầu tư.

Liên quan tới chỉ số tiếp cận đất đai (Hà Nội đứng đội sổ 63/63), Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu cho rằng, Sở TN-MT cần kiểm điểm những nhiệm vụ được giao, tìm rõ nguyên nhân khiến chỉ số tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất của TP luôn ở nhóm cuối. TP cũng chỉ đạo Sở TN-MT phải tiếp tục rà soát thủ tục hành chính, công khai, minh bạch trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt, phải có biện pháp ngăn chặn hiện tượng nhũng nhiễu, gây khó khăn của một số cán bộ, công chức trong toàn ngành. 

Tiếp tục làm rõ nguyên nhân khiến PCI Hà Nội sụt giảm, Phó Chủ tịch UBND TP nêu đích danh Văn phòng UBND TP chưa hoàn thành nhiệm vụ phối hợp với Sở KH-ĐT, chưa chủ động tham mưu, đề xuất với UBND TP trong quá trình triển khai Kế hoạch 141. Bên cạnh việc biểu dương một số đơn vị đã thực hiện tốt Kế hoạch 141 như Cục Thuế TP, Cục Hải quan TP đã triển khai tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp; Sở Công Thương, TP cũng “điểm danh” một số đơn vị không xây dựng kế hoạch để triển khai như Sở Tài chính, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất, Sở Khoa học và Công nghệ...

Chậm trễ sẽ bị xử lý nghiêm

Từ phân tích thực tế, UBND TP đã phê bình Sở KH-ĐT chưa thực hiện nghiêm túc các nội dung công việc theo phân công tại Kế hoạch 141 của UBND TP. Đồng thời, TP nhắc nhở nghiêm khắc một số sở, ban, ngành, Văn phòng UBND TP và UBND các quận, huyện, thị xã năm 2012 chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo Kế hoạch 141. 

Rút kinh nghiệm năm 2012, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai năm 2013 và tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 141, gửi về Văn phòng UBND TP và Sở KH-ĐT. Sau ngày 22-4, nếu đơn vị nào không hoàn thành, UBND TP sẽ xem xét trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, xử lý theo Chỉ thị 01 của Chủ tịch UBND TP về thực hiện “Năm kỷ cương hành chính - 2013” và các quy định hiện hành. 

Chỉ số PCI của Hà Nội năm 2012 được tính toán trên kết quả điều tra 257/90.000 doanh nghiệp dân doanh đang hoạt động, bằng 0,28% (tỷ lệ điều tra chung của cả nước là 2,1%), theo công bố của VCCI, Hà Nội đạt 53,4 điểm, giảm 4,9 điểm, giảm 15 bậc so với năm 2011 và xếp thứ 51/63 tỉnh, thành phố. Trong đó có một số chỉ số giảm sâu như chỉ số tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất, giảm 0,74 điểm, xếp thứ 63/63; chỉ số chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước, xếp thứ 54/63; chỉ số chi phí không chính thức giảm 0,4 điểm, xếp thứ 56/63; chỉ số tính năng động và tiên phong của lãnh đạo giảm 7 bậc, xếp thứ 61/63; chỉ số thiết chế pháp lý giảm 22 bậc, xếp thứ 56/63...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC