Kinh doanh

Nhiều sai phạm ảnh hưởng chất lượng công trình

Chính Trung
ANTĐ - Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) vừa làm rõ 6 tồn tại lớn trong phát triển đô thị. Đó là việc các dự án chủ yếu phát triển dựa trên quy hoạch chi tiết 1/500 mà thiếu các quy hoạch phân khu nên không kết nối được hạ tầng. 

Kế hoạch phát triển dự án đô thị chủ yếu phục vụ từng dự án đơn lẻ, không có sự kiểm soát, điều phối tổng thể toàn khu vực. Việc thanh tra, kiểm tra chỉ thực hiện khi đã xảy ra sự cố. Trong khi đó, quy định điều kiện năng lực, nghĩa vụ của chủ đầu tư thiếu chặt chẽ, nên để xảy ra nhiều sai phạm ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Ngoài ra, việc phân cấp rộng rãi cho các cấp chính quyền cơ sở trong thu hút đầu tư đã dẫn đến việc phát triển đô thị theo phong trào, không phù hợp quy hoạch. 

Hiện nay, tổng số khu đô thị mới toàn quốc là 764 khu, với tổng diện tích 120.474ha. 6 tháng đầu năm 2012, cả nước phát triển thêm 131 khu đô thị.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC