Chính trị - Xã hội

Nhiều đơn vị quên báo cáo công tác đấu thầu

Vân Hằng

ANTĐ - Bộ KH-ĐT vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị hoàn thành việc gửi báo cáo tình hình công tác đấu thầu năm 2014 về Bộ trước ngày 16-3-2015 để kịp tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Việc nộp báo cáo bắt buộc thực hiện đồng thời theo 2 phương thức là gửi trực tiếp bằng văn bản và nhập số liệu tổng hợp lên hệ thống đấu thầu qua mạng http://muasamcong.mpi.gov.v.

Trước đó, ngày 26-11-2014, Bộ KH-ĐT đã đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo nội dung này, nhưng đến thời hạn trên, mới có 37 cơ quan, đơn vị thực hiện.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC