Nhiều chuyển biến tích cực qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 23 - 11, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” năm 2022.

Tại Hội nghị trực tuyến, các đại biểu đã nghe Báo cáo tóm tắt kết quả tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022; Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025 và triển khai xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” trên phạm vi toàn quốc và nghe ý kiến tham luận của một số đơn vị, địa phương tại các điểm cầu.

Nhiều chuyển biến tích cực qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  ảnh 1

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị

Tham luận tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ do Bộ Công an tổ chức với hình thức trực tuyến, tại điểm cầu Hà Nội, ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội nêu rõ, công tác chỉ đạo tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022 rất nghiêm túc, tập trung, quy mô, bài bản, đạt được kết quả quan trọng. Hà Nội có 801 điểm tổ chức ngày hội, vượt yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương. 100% các điểm đều có lãnh đạo cấp xã, phường thị trấn dự, trong đó có 199 điểm có lãnh đạo Thành phố và quận, huyện, thị xã dự.

Các hoạt động tiến tới “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” được tổ chức triển khai sớm, gắn với các hoạt động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn toàn Thành phố.

Nhiều chuyển biến tích cực qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  ảnh 2
Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội tham luận từ điểm cầu Hà Nội

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn khẳng định, sự quan tâm lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền là yếu tố quan trọng quyết định đến thành công của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung và công tác tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” nói riêng. Lực lượng công an làm tốt vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu với cấp uỷ, chính quyền cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. Công tác tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” phải phù hợp với đặc điểm về phong tục, tập quán, điều kiện kinh tế- xã hội của từng vùng, khu vực địa phương mới huy động được sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân...

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, cùng với việc chỉ đạo tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ hàng năm, trong hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, lực lượng CAND đã chủ động, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều văn bản về công tác bảo đảm ANTT ở địa bàn nông thôn và thực hiện có hiệu quả tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn nông thôn có bước phát triển mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, đã có tác dụng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật quần chúng nhân dân, tích cực phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Tại địa bàn nông thôn đã xuất hiện nhiều mô hình tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” góp phần kiềm chế và làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội. Tình hình ANTT tại địa bàn nông thôn cơ bản được đảm bảo, các tệ nạn xã hội được kiềm chế, kéo giảm... Qua đó, kết quả thực hiện tiêu chí ANTT, đã góp phần thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các tiêu chí khác trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Nhiều chuyển biến tích cực qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  ảnh 3

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ Công an cho các cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022

Về việc triển khai thực hiện xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị, qua việc tổ chức thí điểm tại 5 Công an phường tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương vừa qua, Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện cho thấy, đây là chủ trương “lớn, rất đúng và rất trúng” của Đảng ủy Công an Trung ương, phù hợp với thực tiễn, nhất là chủ trương tăng cường cho lực lượng chiến đấu, hướng về cơ sở, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Nhiều chuyển biến tích cực qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  ảnh 4

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ công an cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu chỉ đạo tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022

Kết quả bước đầu đã phản ánh rõ nét, cụ thể tình hình ANTT tại địa bàn 5 phường có nhiều chuyển biến rõ nét, không để xảy ra các loại tội phạm từ nghiêm trọng; không có tội phạm hoạt động manh động, hoạt động theo dạng "xã hội đen"; các loại tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, kéo giảm rõ rệt. Công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn 5 phường đi vào nề nếp; tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè có sự chuyển biến tích cực; nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát huy được vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và nhân dân...