Chính trị - Xã hội

Nhất trí thành lập thành phố Sầm Sơn, phát triển thành đô thị du lịch cấp quốc gia

Duy Tiến
ANTD.VN - Sáng nay, 19-4, tại phiên họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất thông qua đề án thành lập thành phố Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa).
Sáng nay, 19-4, tại phiên họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất thông qua đề án thành lập thành phố Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa).
Định hướng phát triển thành phố Sầm Sơn thành đô thị du lịch cấp quốc gia

Định hướng phát triển thành phố Sầm Sơn thành đô thị du lịch cấp quốc gia

Theo tờ trình về Đề án này, Chính phủ đề nghị thành lập 4 phường thuộc thị xã Sầm Sơn gồm: Quảng Cư, phường Quảng Châu, phường Quảng Thọ, phường Quảng Vinh. Đề xuất được dựa trên cơ sở diện tích tự nhiên và con người của các xã Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh. Đồng thời, Chính phủ cũng đề nghị thành lập thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Thẩm tra tờ trình này, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, việc thành lập 4 phường và thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa nhằm đáp ứng quá trình đô thị hóa, tạo động lực cho việc xây dựng thị xã Sầm Sơn phát triển toàn diện theo định hướng trở thành đô thị du lịch cấp quốc gia. Từ đó hình thành đô thị tương hỗ cho Thanh Hóa và Khu kinh tế Nghi Sơn; hình thành tam giác tăng trưởng thành phố Thanh Hóa – Sầm Sơn – Nghi Sơn.

Ông Nguyễn Khắc Định – Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội cho biết, việc thành lập các phường và thành phố Sầm Sơn là nhu cầu khách quan, phù hợp với các quy hoạch chung, tạo điều kiện phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của Sầm Sơn tạo động lực to lớn đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của khu vực Bắc Trung bộ. Về thực trạng phát triển, Sầm Sơn cơ bản đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của phường thuộc thị xã và thành phố thuộc tỉnh.

Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua việc thành lập 4 phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh cũng như thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa. Sau khi thành lập, thành phố Sầm Sơn có 44,94 km2 diện tích tự nhiên, 150.902 người và 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 8 phường.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC