Chính trị - Xã hội

Nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

MH; ảnh Phú Khánh
ANTD.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định niềm tin ấy với lực lượng CAND, tại hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi tới toàn thể tướng lĩnh sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân viên toàn lực lượng CAND lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết. Chủ tịch nước tin tưởng chắc chắn rằng, với bản lĩnh, trình độ, năng lực và sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân, nhất định lực lượng CAND sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Nghị quyết của Đảng ủy Công an trung ương đã đánh giá rất rõ tình hình, kết quả công tác Công an trong năm 2016; nêu đầy đủ, toàn diện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và những năm tiếp theo.

“Các đồng chí cần nghiên cứu, thảo luận, quán triệt và thực hiện tốt những nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết của Đảng ủy Công an trung ương và ý kiến chỉ đạo đặc biệt quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự và chỉ đạo hội nghị”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ.

Chủ tịch nước ghi nhận, năm 2016, lực lượng Công an đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; làm tốt công tác bảo vệ ANTT, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tạo môi trường hòa bình, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Để thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy Công an trung ương và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, theo Chủ tịch nước Trần Đại Quang, lực lượng Công an phải nắm chắc tình hình, dự báo sát đúng, chủ động tham mưu, đề xuất kịp thời các chủ trương, giải pháp ứng phó với các tình huống bảo vệ ANTT... Chú trọng công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng trong CAND; hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cảnh giác cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Tích cực đấu tranh với các biểu hiện suy thoái phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nâng cao sức đề kháng, tự bảo vệ mình, bảo vệ chặt chẽ an ninh chính trị nội bộ. Cần phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững chắc; phải tin và dựa vào nhân dân, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân; củng cố mối quan hệ đoàn kết, ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp...

Hoan nghênh Bộ Công an đã hoàn thành nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ “Về văn hóa ứng xử CAND”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh việc cần thiết phải sớm xây dựng, ban hành quy chuẩn văn hóa ứng xử trong CAND, thống nhất thực hiện trong toàn lực lượng, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CAND ngày càng đẹp hơn và đẹp mãi trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC