Chính trị - Xã hội

Nhập khẩu 81.000 tấn đường tinh luyện, đường thô

Hà Linh
ANTĐ - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường năm 2015.

Theo đó, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2015 đối với đường tinh luyện, đường thô  là 81.000 tấn. Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Thông tư 04/2014/TT-BCT.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sản xuất đường thô để tinh luyện. Thời điểm phân giao hạn ngạch thực hiện theo đề nghị của Bộ NN&PTNT để không ảnh hưởng đến việc tiêu thụ đường sản xuất trong nước.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC