Chính trị - Xã hội

Nhận thức đầy đủ những nội dung cơ bản của Sinh hoạt chuyên đề năm 2022

Châu Anh
ANTD.VN -  Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa tổ chức học tập Chuyên đề năm 2022 theo Kế hoạch 108 của Đảng uỷ CATP.

Được sự đồng ý của Quận uỷ Bắc Từ Liêm và Đảng uỷ CATP Hà Nội, ngày 30-6, Đảng uỷ CAQ đã tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, Công an Thủ đô phát huy truyền thống vẻ vang, gương mẫu đi đầu xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe nội dung trọng tâm, cốt lõi Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CTTW của Bộ Chính trị; Giới thiệu một số nội dung trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”, ý nghĩa lý luận và thực tiễn; Theo dõi video giới thiệu chuyên đề CAND học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc do Đảng ủy Công an Trung ương ban hành...

Nhận thức đầy đủ những nội dung cơ bản của Sinh hoạt chuyên đề năm 2022 ảnh 1

Trung tá Phương Minh Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy - CAQ Bắc Từ Liêm báo cáo tại hội nghị

Theo Trung tá Phương Minh Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy CAQ Bắc Từ Liêm, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá, có giá trị lịch sử, lý luận và thực tiễn sâu sắc. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng, kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam.

Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, sâu rộng kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại mỗi đơn vị và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên, là động lực để phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Nhận thức đầy đủ những nội dung cơ bản của Sinh hoạt chuyên đề năm 2022 ảnh 2

Toàn cảnh hội nghị

Đây là Hội nghị được chuẩn bị và tổ chức bài bản, kỹ lưỡng từ công tác nội dung đến thành phần triệu tập, phân công truyền đạt các nội dung, thể hiện quy chính trị cao trong chỉ đạo, điều hành của Đảng uỷ, là việc làm cụ thể, thiết thực, giúp cấp uỷ, chi bộ, đảng viên, CBCS nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản, có lõi, ý nghĩa của sinh hoạt Chuyên đề năm 2022.

Để Hội nghị đạt kết quả cao, chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm đề nghị CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ để nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ những nội dung triển khai tại hội nghị nhằm nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương: khắc phục quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, các “bệnh”: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo. háo danh, tị nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng làm một nẻo, xây dựng lối sống lành mạnh, thẳng thắn, trung thực, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra chấn chỉnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, quy chế làm việc, quy trình công tác của đảng viên, cán bộ chiến sĩ nhất là ở những lĩnh vực thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC