Nhân rộng mô hình "Tổ phòng chống Covid cộng đồng"

ANTĐ
ANTD.VN - "Tổ phòng chống Covid 19 cộng đồng" là một mô hình phát huy sức mạnh toàn dân phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã xuất hiện và hoạt động hiệu quả từ các đợt chống dịch năm 2020. Có thể nói "Tổ phòng chống Covid 19 cộng đồng" chính là một mắt xích quan trọng, là cánh tay nối dài hỗ trợ đắc lực các lực lượng chức năng trong phòng chống dịch bệnh…