Văn hóa - Giải trí

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Thanh Xuân
ANTD.VN -Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam, được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 22/9, hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định Bí thư Đảng đoàn và bầu chức danh Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học Nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tới dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định ông Đỗ Hồng Quân, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chia sẻ, ông coi đây là vinh dự to lớn cũng là trách nhiệm nặng nề trước sự tin tưởng của Đảng.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam ảnh 1

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao quyết định và tặng hoa nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân khẳng định, với truyền thống vẻ vang hơn 70 năm của liên hiệp, Đảng Đoàn Liên hiệp cùng với Đoàn Chủ tịch và Ủy ban toàn quốc nguyện đoàn kết một lòng, nhất trí về tư tưởng, chính trị, thống nhất trong hành động, đặt lợi ích tập thể lên trên hết. Quyết tâm phấn đấu lãnh đạo, chỉ đạo tập thể đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, sáng tạo nhiều tác phẩm, công trình có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Ngay sau lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 lần thứ 3 đã diễn ra.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã bỏ phiếu tín nhiệm, Phó giáo sư, Tiến sỹ, nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Chúc mừng Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và đồng chí Đỗ Hồng Quân, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa mong rằng, trong giai đoạn mới, Đảng đoàn, Đoàn chủ tịch, các thành viên dưới mái nhà chung của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tiếp tục phát huy thế mạnh, tài năng, trí tuệ của mình, phấn đấu vì một nền văn học nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC