Đời sống

Người tham gia được cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế ở địa phương khác

P.P
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc hướng dẫn việc cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế không thay đổi thông tin.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, cơ quan này đã ban hành Quyết định số 811/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 3 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả, tạo thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn như sau:

Người tham gia bảo hiểm y tê khi đi công tác, học tập, du lịch… ở địa phương khác bị mất thẻ bảo hiểm y tế hoặc thẻ bảo hiểm y tế bị rách, nát, hỏng… có nhu cầu cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế (không thay đổi thông tin) để khám chữa bệnh, Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện hướng dẫn người dân sử dụng thiết bị di động thông minh cài đặt ứng dụng VssID và sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng này để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, không thực hiện cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế giấy.

Trường hợp người dân tham gia bảo hiểm y tế không sử dụng thiết bị di động thông minh, Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện việc cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế giấy theo mẫu thẻ bảo hiểm y tế ban hành tại Quyết định số 1666/QĐ-BHXH ngày 3/12/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thời hạn giải quyết trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC