Đời sống

Người làm dịch vụ công ích thiết yếu được cấp Giấy đi đường gồm những thành phần nào?

L.H
ANTD.VN - Theo  Chỉ thị 20 của TP. Hà Nội về Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố từ 6 giờ 6/9 - 6 giờ 21/9, một trong số các đối tượng được Cấp Giấy đi đường, được phép di chuyển trên địa bàn là người làm dịch vụ công ích thiết yếu.  Song điều khiến nhiều người dân băn khoăn là theo quy định hiện hành, thế nào là dịch vụ công ích thiết yếu?

Theo Khoản 28 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020, sản phẩm, dịch vụ công ích là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương hoặc cộng đồng dân cư mà Nhà nước cần bảo đảm vì lợi ích chung hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh và việc sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ này theo cơ chế thị trường khó có khả năng bù đắp chi phí.

Còn theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, các dịch vụ công ích thiết yếu gồm: Dịch vụ bưu chính công ích; Xuất bản (không gồm in và phát hành xuất bản phẩm); Hoạt động thuộc nông, lâm nghiệp; Quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện, kè đá lấn biển; Quản lý, khai thác, điều hành hệ thống kết cấu hạ tầng và điều hành giao thông vận tải đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị.

Ngoài ra, dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn; Bảo đảm an toàn hàng hải nhưng không bao gồm nạo vét, duy tu luồng hàng hải công cộng; Các trường hợp khác căn cứ vào đề nghị của cơ quan đại diện chủ sở hữu và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, quyết định cũng được coi là dịch vụ công ích thiết yếu.

Người làm dịch vụ công ích thiết yếu được cấp Giấy đi đường gồm những thành phần nào? ảnh 1

Lực lượng công an kiểm tra giấy đi đường của người dân

Trong khi đó, theo Thông báo hướng dẫn của CATP Hà Nội, nhóm cán bộ, công chức, công nhân viên, người lao động trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu được Phòng Cảnh sát giao thông - CATP. Hà Nội cấp giấy đi đường theo trình tự, thủ tục gồm 4 bước:

- Bước 1: Cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực (Sở quản lý theo chuyên ngành, lĩnh vực hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

Thủ trưởng các tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu cử 1 cán bộ đại diện cơ quan, đơn vị làm việc trực tiếp với cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực để cung cấp các thông tin, danh sách các cá nhân, người lao động, người điều khiển phương tiện mô tô, người điều khiển ô tô theo Biểu mẫu của CATP đề nghị xem xét cấp giấy đi đường có mã nhận diện.

- Bước 2: Gửi danh sách đề nghị cấp Giấy đi đường

Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực tổng hợp danh sách cá nhân, người lao động, người điều khiển phương tiện mô tô, người điều khiển ô tô đề nghị cấp giấy đi đường của các cơ quan, tổ chức có nhu cầu kèm theo các Biểu mẫu của Công an Thành phố, gửi Phòng CSGT (qua thư điện tử đã xác thực trên hệ thống) để duyệt, cấp Giấy đi đường có mã nhận diện.

- Bước 3: Duyệt Giấy đi đường

- Bước 4: Cấp Giấy đi đường

Với Giấy đi đường có mã nhận diện của phương tiện và người điều khiển ô tô: Phòng CSGT gửi tới Cơ quan quản lý ngành (qua thư điện tử đã được hệ thống xác nhận). Cơ quan này chuyển Giấy đi đường có mã nhận diện cho các các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan, cá nhân có nhu cầu đã được phê duyệt để tổ chức in, cấp Giấy đi đường và sử dụng.

Còn với Giấy đi đường có mã nhận diện cho người điều khiển mô tô: Phòng CSGT in, ký, đóng dấu và gửi tới Cơ quan quản lý ngành để gửi trả cho các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu đã được phê duyệt.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC