Người gửi và nhận hàng hóa băn khoăn khi phải cung cấp số căn cước công dân

ANTĐ
ANTD.VN - Theo quy định mới thì từ ngày 1/9 tới, khi gửi hàng qua xe ô tô kinh doanh vận tải, người gửi phải cung cấp 6 loại thông tin. Trong đó đáng chú ý nhất là trong 6 loại thông tin này có cả thông tin về CCCD của người gửi và người nhận, đây là nội dung khiến nhiều người dân và các doanh nghiệp vận tải đang rất băn khoăn.