Đời sống

Người đang cách ly tập trung, viên chức có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

L.H
ANTD.VN - Người lao động cách ly tập trung, viên chức có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116, khi nào hết hạn nộp hồ sơ nhận hỗ trợ… là những nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm tự nguyện (BHTN) đang được nhiều người lao động quan tâm.

Theo Điều 1 Quyết định 28/2021 (hướng dẫn Nghị quyết 116), đối tượng được nhận hỗ trợ từ quỹ BHTN gồm:

Người lao động đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30-9-2021 (có tên trong danh sách tham gia BHTN của cơ quan BHXH) (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân; Người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định).

Người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ 1-1-2020 đến hết 30-9-2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.

Đối với trường hợp người lao động dương tính Covid-19 và đang phải đi cách ly tập trung thì vẫn được nhận tiền lương ngừng việc theo quy định tại khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động 2019.

Người đang cách ly tập trung, viên chức có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116? ảnh 1

Thời gian qua, nhiều người dân đã được nhận hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ngoài ra, Khoản 8 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH cũng nêu rõ, người lao động ngừng việc theo quy định của pháp luật về lao động mà vẫn được hưởng tiền lương thì người lao động và đơn vị thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo mức tiền lương người lao động được hưởng trong thời gian ngừng việc.

Như vậy, người lao động phải đi cách ly tập trung mà vẫn được trả lương ngừng việc, tức là có tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30-9-2021 (có tên trong danh sách tham gia BHTN của cơ quan BHXH) thì có thể thuộc diện được nhận hỗ trợ từ quỹ BHTN.

Với đối tượng là viên chức, Điều 2 Luật Viên chức 2010 quy định, viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, khoản 1 Điều 1 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg lại nêu rõ, một trong các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 116 là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30-9-2021 (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội), không bao gồm các trường hợp nêu trên.

Như vậy, viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên không thuộc trường hợp được hỗ trợ theo Nghị quyết 116. Song viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập khác vẫn thuộc trường hợp được hỗ trợ nếu đáp ứng điều kiện đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm 30-9-2021.

Về thời hạn nộp hồ sơ nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 với NLĐ đủ điều kiện: Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp: Cơ quan BHXH sẽ gửi danh sách NLĐ đủ điều kiện về cho người sử dụng lao động; Chậm nhất đến hết ngày 10-11-2021, người sử dụng lao động phải hoàn tất các thủ tục để gửi lại danh sách cho cơ quan BHXH.

Còn đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng, thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20-12-2021.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC