Người chết, mất tích... nợ thuế lên tới gần 28.000 tỷ đồng

ANTD.VN - Tổng số nợ thuế không có khả năng thu của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, tự giải thể, phá sản… đã lên tới 27.810 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là hơn 17.000 tỷ đồng, còn lại là tiền phạt, tiền chậm nộp.

Theo số liệu của Tổng cục Thuế, tính tới 31-7, tổng số tiền nợ thuế tới 31-7 là 74.937 tỷ đồng, tăng 792 tỷ đồng so với cuối năm ngoái. Tiền thuế có khả năng thu (nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày) là trên 47.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 62,9% tổng nợ, giảm 1.568 tỷ đồng so với cuối năm 2016.

Trong đó, nợ thuế, phí và các khoản liên quan đến đất là 28.506 tỷ đồng, còn lại là tiền phạt, tiền chậm nộp là 18.612 tỷ đồng.

Đáng nói, tổng số thuế nợ không có khả năng thu của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, giải thể, phá sản… là 27.810 tỷ đồng, chiếm tới 37,1% trong tổng số tiền thuế nợ. Trong số đó, tiền thuế nợ gốc là hơn 17.000 tỷ đồng số còn lại là tiền phạt, tiền chậm nộp.

Người chết, mất tích... nợ thuế lên tới gần 28.000 tỷ đồng ảnh 1

Tỷ lệ nợ thuế không có khả năng thu hồi ngày càng tăng do tiền phạt chậm nộp vẫn phát sinh

Trước đó, cơ quan thuế đã yêu cầu các cục thuế địa phương tổ chức rà soát kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ phân loại nợ thuế của nhóm tiền thuế nợ khó thu với lý do người nộp thuế chết, bỏ địa chỉ kinh doanh, chờ giải thể, phá sản nhưng trên hệ thống vẫn phát sinh kê khai, nộp thuế.

Với trường hợp sau khi kiểm tra, rà soát, xác định việc phân loại nợ chưa chính xác, lãnh đạo ngành thuế đề nghị các đơn vị điều chỉnh, phân loại lại trên hệ thống quản lý thuế tập trung, đảm bảo đúng tính chất khoản nợ.

Cục Thuế cho biết, thực tế, hàng nghìn tỷ đồng bị cơ quan chức năng xếp vào diện khó thu vì người nộp thuế đã chết, giải thể, phá sản nhưng thực tế người nộp thuế vẫn đang hoạt động sản xuất kinh doanh và kê khai nộp thuế.