Chính trị - Xã hội

Người cận nghèo chưa mặn mà tham gia BHYT

Nguyễn Phan
ANTĐ - Bà Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ BHYT - Bộ Y tế cho biết, để tiến tới lộ trình BHYT toàn dân, mục tiêu của đề án là đến năm 2012 có trên 70% dân số tham gia BHYT và trên 80% vào năm 2020. 

Tuy nhiên, Bộ Y tế ước tính năm 2012 tỷ lệ bao phủ BHYT sẽ chỉ đạt khoảng 66% dân số cả nước, trong đó 43% những người thuộc hộ cận nghèo; 76% học sinh, sinh viên sẽ có thẻ BHYT. Hiện cả nước còn khoảng 37% dân số chưa tham gia BHYT, chủ yếu vẫn là đối tượng người cận nghèo (74%), người lao động trong các doanh nghiệp và các đối tượng là nông dân, người lao động phi chính thức… Dù Nhà nước đã hỗ trợ 70% chi phí mua thẻ BHYT cho người cận nghèo,  nhiều chuyên gia lo ngại vẫn không kích thích được đối tượng này tham gia. Hơn nữa, mức cùng chi trả 20% viện phí như quy định hiện nay cũng là rào cản hạn chế sự tiếp cận của người cận nghèo đối với các dịch vụ y tế.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC