Đời sống

Người bị tạm giữ, tạm giam không bị tước quyền bầu cử

P.V
ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Người đang bị tạm giữ, tạm giam có được bầu cử Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp? Vũ Xuân Ân (Hà Nội)
Người bị tạm giữ, tạm giam không bị tước quyền bầu cử ảnh 1

Người đang bị tạm giữ, tạm giam có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giữ, tạm giam (Ảnh minh họa)

Luật sư Giang Hồng Thanh trả lời:

Theo điểm b, khoản 1, Điều 9, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam quy định về quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam thì: “Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định của Luật Trưng cầu ý dân”.

Tại khoản 5, Điều 29 và khoản 4, Điều 69, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cũng quy định: “Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc”.

Người bị tạm giữ, tạm giam không bị tước quyền bầu cử ảnh 2

Luật sư Giang Hồng Thanh (Trưởng Văn phòng Luật sư Giang Thanh; Số 197 phố Đặng Tiến Đông, Hà Nội)

Về nguyên tắc bỏ phiếu (khoản 4, Điều 69), bộ luật này cũng quy định: “Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử”.

Từ những quy định nêu trên có thể thấy những người đang bị tạm giữ, tạm giam có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giữ, tạm giam và được Tổ bầu cử phát phiếu cử tri để thực hiện quyền bầu cử theo quy định của pháp luật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC