Chính trị - Xã hội

Kết quả thi tốt nghiệp THPT:

Ngữ văn có 26 thí sinh 0 điểm, Toán có 1 bài 0 điểm, Địa lý 94 bài 0 điểm

Duy Anh
ANTD.VN -Sau khi công bố điểm thi vào 0 giờ ngày 26-7, Bộ GD-ĐT đồng thời công bố phổ điểm của toàn bộ môn thi tốt nghiệp THPT với mức điểm trung bình thấp nhất rơi vào Lịch sử. Tuy nhiên, Địa lý dù thi trắc nghiệm vẫn có tới 94 bài thi 0 điểm.
Ngữ văn có 26 thí sinh 0 điểm, Toán có 1 bài 0 điểm, Địa lý 94 bài 0 điểm ảnh 1

Kỷ lục nhiều bài thi 0 điểm nhất rơi vào môn Địa lý

Ngày 26-7, Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với nhiều thông tin đáng chú ý.

Môn thi có mức điểm trung bình thấp nhất vẫn rơi vào môn Lịch sử với 637.005 thí sinh thi, trong đó điểm trung bình là 4.97 điểm, điểm trung vị là 4.75 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4.0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 540 (chiếm tỉ lệ 0,08%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 331.429 (chiếm tỉ lệ 52,03%).

Môn Địa lý gây bất ngờ khi dù thí sinh có thể khoanh bừa để có điểm xác suất nhưng vẫn có tới 94 thí sinh bị 0 điểm.

Môn Địa lý có 631.137 thí sinh thi, trong đó điểm trung bình là 6.96 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 118 (chiếm tỉ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 29.230 (chiếm tỉ lệ 4,63%).

Môn Ngữ văn là bài thi tự luận duy nhất trong số các môn thi tốt nghiệp THPT, tuy nhiên vẫn có những thí sinh không trả lời được ý nào dù đáp án cho thấy ở phần đọc hiểu chỉ cần nhắc lại đề bài đã được chấm điểm.

Môn thi này có 26 thí sinh 0 điểm. Môn Ngữ văn có 978.027 thí sinh dự thi, trong đó điểm trung bình là 6.47 điểm, điểm trung vị là 6.5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.0 điểm.

Số thí sinh có điểm <= 1 là 172 (chiếm tỉ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 117.915 (chiếm tỉ lệ 12,06%).

Môn Toán được đánh giá là đề thi khá dễ nên không bất ngờ với phổ điểm môn thi này. Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT của cả nước năm 2021 cho thấy có 980.876 thí sinh tham gia thi bài thi toán, trong đó điểm trung bình là 6.61 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.8 điểm.

Số thí sinh có điểm <= 1 là 119 (chiếm tỉ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 170.802 (chiếm tỉ lệ 17,41%).

"Mưa" điểm 10 năm nay rơi vào môn Giáo dục công dân khi có tới 18.680 bài thi đạt 10 điểm tuyệt đối.

Môn Giáo dục công dân có 534.123 thí sinh thi, trong đó điểm trung bình là 8.37 điểm, điểm trung vị là 8.5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 9.25 điểm.

Số thí sinh có điểm <= 1 là 29 (chiếm tỉ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 5.321 (chiếm tỉ lệ 1,00%).

Môn Vật lý có 346.404 thí sinh thi, trong đó điểm trung bình là 6.56 điểm, điểm trung vị là 6.75 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.5 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 25 (chiếm tỉ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 45.239 (chiếm tỉ lệ 13,06%).

Môn Hóa học có 348.046 thí sinh thi, trong đó điểm trung bình là 6.63 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.75 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 58 (chiếm tỉ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 56.756 (chiếm tỉ lệ 16,31%).

Môn Sinh học có 342.604 thí sinh thi, trong đó điểm trung bình là 5.51 điểm, điểm trung vị là 5.5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 5.25 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 75 (chiếm tỉ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 118.260 (chiếm tỉ lệ 34,52%).

Môn Lịch sử có 637.005 thí sinh thi, trong đó điểm trung bình là 4.97 điểm, điểm trung vị là 4.75 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4.0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 540 (chiếm tỉ lệ 0,08%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 331.429 (chiếm tỉ lệ 52,03%).

Môn Tiếng Anh có 866.993 thí sinh thi, trong đó điểm trung bình là 5.84 điểm, điểm trung vị là 5.6 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4.0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 144 (chiếm tỉ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 349.175 (chiếm tỉ lệ 40,27 %).

Môn này cũng có số thí sinh đạt 10 điểm cao thứ hai sau Giáo dục công dân với 4.345 bài thi 10 tuyệt đối.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC