Chính trị - Xã hội

Nghiêm cấm lợi dụng việc đề bạt, bổ nhiệm để "tiệc tùng", nhận quà

Thành Nam
ANTD.VN - UBND TP Hà Nội nghiêm cấm việc lợi dụng tổ chức giao lưu, liên hoan, gặp mặt, chúc mừng trước, trong và sau mỗi kỳ hội nghị, kỷ niệm ngày truyền thống hoặc khi cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm, luân chuyển, thuyên chuyển công tác... để ăn uống, “tiệc tùng”, tặng, nhận quà với động cơ vụ lợi.
Hà Nội nghiêm cấm lợi dụng dịp mít tinh, kỷ niệm ngày truyền thống để “tiệc tùng” (ảnh minh họa)

Hà Nội nghiêm cấm lợi dụng dịp mít tinh, kỷ niệm ngày truyền thống để “tiệc tùng” (ảnh minh họa)

UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản 308/UBND-TKBT, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc của lãnh đạo chủ chốt tháng 1-2017.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Tổng Giám đốc/Giám đốc các Tổng Công ty/Công ty trực thuộc Thành phố tiếp tục thực hiện nghiêrn túc văn bản số 84/UBND-TKBT ngày 06/01/2017 của UBND TP về việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác tổ chức Tết năm 2017.

UBND TP yêu cầu thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016, của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cụ thể, nghiêm cấm việc lợi dụng tổ chức giao lưu, liên hoan, gặp mặt, chúc mừng trước, trong và sau mỗi kỳ đại hội, hội nghị, kỳ họp hoặc các dịp mít tinh, kỷ niệm ngày truyền thống, khai giảng, bế giảng hoặc khi cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm, luân chuyển, thuyên chuyển công tác... để ăn uống, “tiệc tùng”, tặng, nhận quà với động cơ vụ lợi.

Việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết, sinh nhật phải thực hiện đơn giản, tiết kiệm, đảm bảo nếp sống văn hóa mới theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước; phù hợp với thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc. UBND TP cũng nghiêm cấm việc lợi dụng để “biếu xén”, đưa tặng quà với động cơ vụ lợi, không trong sáng. Phải chấm dứt ngay tình trạng ăn uống, “chè chén” xa hoa, lãng phí, gây phản cảm trong dư luận xã hội.

Đặc biệt, khi có đoàn công tác đến, địa phương, cơ quan, đơn vị, cơ sở phải thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về chế độ lễ tân, chế độ công tác; không tổ chức đoàn xe đưa đón, khẩu hiệu, trải thảm, tặng quà và tô chức ăn uống lãng phí.

Cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Quy định của Bộ Chính trị. “Từng đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải tự giác, gương mẫu thực hiện và chỉ đạo thực hiện quy định này” – UBND TP nhấn mạnh.

UBND TP cũng đề nghị phát huy vai trò tích cực của nhân dân, các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền, phổ biến, giám sát thực hiện quỵ định này; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, phê phán những tập thể, cá nhân vi phạm; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Cùng với đó, cần tập trung thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu sai phạm; các vụ việc được cán bộ, đảng viên, quần chúng phát hiện, phản ánh, xã hội quan tâm.

UBND  TP cũng yêu cầu đổi mới cách thức tổ chức hội họp (các hội nghị, sơ kết, tổng kết, lễ kỷ niệm...) góp phần thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính, chống lãng phí, phô trương, hình thức; tiết kiệm thời gian, công sức để giải quyết các công việc quan trọng khác; tăng cường đi cơ sở, sát dân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC