Nghị định số 42/2021/NĐ-CP về việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy

ANTĐ
ANTD.VN - Nhằm đáp ứng với nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình hiện nay, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2021/NĐ-CP quy định việc xây dựng công an xã, thị trấn chính quy...