Nghe nhân dân góp ý để nâng cao hiệu quả công tác của lực lượng CSKV

ANTĐ
ANTD.VN - Những năm qua, các đơn vị CATP Hà Nội đã tập trung củng cố, kiện toàn lực lượng cảnh sát khu vực (CSKV) và triển khai nhiều cách làm mới, sáng tạo phù hợp với tình hình địa bàn ở mỗi đơn vị. Cùng với việc nâng cao nghiệp vụ, tập huấn cho đội ngũ làm công tác CSKV, thì lắng nghe ý kiến của nhân dân để khắc phục tồn tại trong hoạt động, cũng đang được các đơn vị CATP quan tâm, chú trọng.