Đời sống

Ngày 10/9, hoàn thành việc chi trả hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

An Nhiên
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã yêu cầu bảo hiểm xã hội các địa phương nhanh chóng triển khai các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ, dứt điểm chi hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đã nộp hồ sơ đúng hạn.
Ngày 10/9, hoàn thành việc chi trả hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp ảnh 1

Người lao động nhận hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi các địa phương về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, đối tượng tiếp tục chi trả hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 24/2022/ UBTVQH15 là người lao động thuộc đối tượng hưởng theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH đã nộp hồ sơ đúng thời hạn quy định và đã được bảo hiểm xã hội tỉnh/ thành phố tổng hợp, báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Quy trình chi trả hỗ trợ người lao động được thực hiện theo Mục III Phần C Công văn số 3068/BHXH-CSXH ngày 01/10/2021 và các văn bản khác của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố rà soát, kiểm tra đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ, thông tin hưởng hỗ trợ để đảm bảo chi đầy đủ, đúng đối tượng, mức hỗ trợ theo quy định; đặc biệt rà soát kỹ các trường hợp trùng số tài khoản nhận hỗ trợ, trùng thông tin nhân thân hưởng hỗ trợ,... kịp thời phát hiện hưởng trùng, không đúng đối tượng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu đối với những trường hợp hết thời hạn chi trả mà không liên hệ được với người thuộc đối tượng hỗ trợ thì phải lưu lại chứng cứ làm căn cứ chứng minh để phục vụ công tác thanh tra, kiểm toán.

Theo Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ BHTN đến hết năm 2021 để tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hưởng theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 đã nộp hồ sơ đúng thời hạn.

Thời gian thực hiện chi trả hỗ trợ người lao động hoàn thành chậm nhất vào ngày 10/9/2022.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC