Chính trị - Xã hội

Ngày 1-4-2014: Tổng điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ

Thanh Hoàn
ANTĐ - Tổng cục Thống kê cho biết, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ sẽ diễn ra từ 0h ngày 1-4 tại hơn 11 nghìn xã, phường, thị trấn của hầu hết các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

Nội dung điều tra bao gồm 5 phần chính: một số thông tin về thành viên của hộ; thông tin về lịch sử sinh của phụ nữ từ 15-49 tuổi; thông tin về người chết của hộ; thông tin về nhà ở của hộ... Thông qua kết quả điều tra sẽ đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2011-2015; xây dựng chính sách, kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ, lập kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội thời kỳ 2016-2020 và giám sát thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết… Cuộc điều tra kết thúc chậm nhất vào ngày 20-4 và kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 10-2014.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC