Chính trị - Xã hội

Ngân sách nhà nước sẽ chi trả toàn bộ chi phí điều trị COVID-19

Duy Tiến
ANTD.VN - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý giao quyền cho Chính phủ áp dụng 4 nội dung khác luật hiện hành nhằm triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống Covid-19.
Ngân sách nhà nước sẽ chi trả toàn bộ chi phí điều trị COVID-19 ảnh 1

Ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm đảm bảo chi trả chi phí điều trị Covid-19

Ngày 6/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ký ban hành Nghị quyết về việc cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay từ ngày 6-8-2021. Theo đó, Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho phép Chính phủ được các thẩm quyền sau:

Được phép quyết định thành lập cơ sở thu dung, điều trị người nhiễm COVID-19 đồng thời là giấy phép hoạt động;

Giao Bộ Y tế được quy định các thủ tục hành chính trong thông tư theo thủ tục rút gọn để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch;

Giao Thường trực HĐND quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.

Riêng đối với đề nghị quy định việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 (bao gồm cả chi phí điều trị các bệnh khác trong quá trình điều trị COVID-19) do ngân sách nhà nước bảo đảm theo chi phí thực tế, Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ:

- Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo hướng ngân sách nhà nước có trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh liên quan trực tiếp đến điều trị COVID-19;

- Đối với bệnh nhân mắc COVID-19 có các bệnh khác thì việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh này phải thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Luật Bảo hiểm y tế và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC