Kinh doanh

Ngân sách đã bổ sung 1.237 tỷ đồng để mua vaccine Covid-19

Hà Loan
ANTD.VN - Ngân sách trung ương đã bổ sung 1.740 tỷ đồng kinh phí cho Bộ Y tế, trong đó sử dụng mua vaccine Covid-19 là 1.237 tỷ đồng.

Đây là con số vừa được Bộ Tài chính công bố. Theo đó, thông tin về tình hình thu chi ngân sách trong 4 tháng đầu năm, Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 4 ước đạt 115.900 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng ước đạt 543.400 tỷ đồng, bằng 40,5% dự toán, tăng 7,3% so cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, thu nội địa lũy kế thu 4 tháng ước đạt 456.300 tỷ đồng, bằng 40,3% dự toán, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2020. Thu từ dầu thô ước đạt 12.000 tỷ đồng, bằng 51,7% dự toán, nhưng giảm 34,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 4 tháng ước đạt 74.500 tỷ đồng, bằng 41,7% dự toán, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Ngân sách đã bổ sung 1.237 tỷ đồng để mua vaccine Covid-19 ảnh 1
Ngân sách đã bổ sung 1.237 tỷ đồng để mua vaccine Covid-19

Về chi NSNN, tổng chi tháng 4 ước đạt 124.500 tỷ đồng; lũy kế chi 4 tháng đạt khoảng 463.700 tỷ đồng, bằng 27,5% dự toán.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 86.000 tỷ đồng, bằng 18% dự toán Quốc hội giao, bằng 18,65% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; chi trả nợ lãi đạt 38.800 tỷ đồng, bằng 35,3% dự toán; chi thường xuyên đạt 338.100 tỷ đồng, bằng 32,6% dự toán.

Theo Bộ Tài chính, các nhiệm vụ chi ngân sách 4 tháng đầu năm được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo các nhiệm vụ chi an sinh xã hội.

Cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã ưu tiên bố trí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng (kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,...), đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Ngân sách trung ương đã trích dự phòng gần 3.000 tỷ đồng, trong đó bổ sung 1.740 tỷ đồng kinh phí cho Bộ Y tế để sử dụng mua vaccine là 1.237 tỷ đồng; mua sắm các vật tư, hóa chất, sinh phẩm và trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 là 503 tỷ đồng; hỗ trợ 314 tỷ đồng cho các địa phương kinh phí phòng chống dịch Covid-19.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC