Kinh doanh

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu công khai phí giữ hộ vàng

Ánh Nguyệt
ANTĐ -Ngày 3-12, Ngân hàng Nhà nước có công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các nội dung liên quan đến dịch vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng.

Công văn nêu rõ: khi thực hiện dịch vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng, các tổ chức tín dụng phải công bố biểu phí giữ hộ vàng cũng như thông tin cụ thể về các điểm thực hiện hoạt động này trên trang thông tin điện tử của mình; phải đảm bảo đủ điều kiện, cơ sở vật chất khi thực hiện nghiệp vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng; không trả lãi, lợi tức, phí và các hình thức khác cho khách hàng; hạch toán đúng tính chất tài khoản giữ hộ vàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước. Hàng tháng, các đơn vị này phải báo cáo về Ngân hàng nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) về tình hình giữ hộ vàng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC