Kinh doanh

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đề xuất phương án tăng vốn cho 4 ngân hàng lớn

Nhật Linh
ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đề nghị bổ sung vốn từ ngân sách cho Agribank; đồng thời đề nghị Bộ Tài chính xem xét, có ý kiến về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 để làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét tăng vốn điều lệ cho BIDV, Vietcombank, VietinBank.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, tính đến cuối tháng 7/2022, vốn điều lệ của 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV đạt 180,3 nghìn tỷ đồng; tổng tài sản đạt 7.060,3 nghìn tỷ đồng; huy động vốn thị trường 1 đạt 5.618,2 nghìn đồng; dư nợ cho vay thị trường 1 đạt 5.151,4 nghìn tỷ đồng.

Trong thời gian qua, NHNN này đã chỉ đạo 4 ngân hàng thương mại nhà nước triển khai các phương án bổ sung vốn điều lệ để nâng cao năng lực tài chính. Trong đó, Agribank đã được Bộ Tài chính cấp bổ sung 3.500 tỷ đồng vốn điều lệ.

VietinBank đã chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thêm 10.824 tỷ đồng sau khi được Thủ tướng phê duyệt phương án. Vietcombank cũng được Thủ tướng phê duyệt phương án đầu tư bổ sung vốn nhà nước thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ phần lợi nhuận còn lại năm 2019 với tổng vốn điều lệ tăng thêm là 10.237 tỷ đồng.

BIDV được Thủ tướng phê duyệt phương án đầu tư bổ sung vốn nhà nước thông qua chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại giai đoạn 2018-2020, tổng số vốn điều lệ tăng thêm là 10.365 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đề xuất phương án tăng vốn cho 4 ngân hàng lớn ảnh 1

Việc tăng vốn của 4 ngân hàng thương mại nhà nước chậm hơn nhiều so với khối ngân hàng thương mại cổ phần

Dù vốn điều lệ của 4 ngân hàng đã được bổ sung, nhưng NHNN cho rằng việc tăng vốn của các ngân hàng thương mại nhà nước chậm hơn rất nhiều so với khối ngân hàng thương mại cổ phần. Điều này ảnh hưởng đến vai trò dẫn dắt thị trường, vai trò chủ lực, chủ đạo của toàn hệ thống.

Hiện NHNN đang tiếp tục phối hợp các bộ, ngành liên quan xem xét, trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn ngân sách nhà nước.

Đối với việc tăng vốn điều lệ của BIDV, Vietcombank, VietinBank, NHNN đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính xem xét, có ý kiến về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 để làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng này.

Với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, NHNN cho biết các ngân hàng nhóm này về cơ bản đều bám sát phương án được duyệt, tập trung củng cố, chấn chỉnh toàn diện các mặt tài chính, quản trị, xử lý nợ xấu, tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh, tăng cường tính minh bạch trong hoạt động.

Đến cuối tháng 7/2022, vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại cổ phần đạt gần 417 nghìn tỷ đồng; tổng tài sản đạt 7.488,2 nghìn tỷ đồng, huy động vốn thị trường 1 đạt 5.513,4 nghìn tỷ đồng, dư nợ cho vay thị trường 1 đạt 4.686,6 nghìn đồng.

Năm 2022, NHNN đã có văn bản chấp thuận tăng vốn điều lệ với 15 ngân hàng thương mại cổ phần. Việc tăng vốn điều lệ của các ngân hàng này chủ yếu là từ nguồn vốn chủ sở hữu của ngân hàng (lợi nhuận để lại và các quỹ dự trữ).

Về phương án xử lý các ngân hàng yếu kém và ngân hàng mua bắt buộc, NHNN chỉ đạo các ngân hàng này khẩn trương hoàn thiện phương án cơ cấu lại, đồng thời tiếp tục phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

TỪ KHÓA:

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC