Kinh doanh

Ngân hàng Nhà nước dự định tái cấp vốn 4.000 tỷ đồng, lãi suất 0% cho các khoản vay của Vietnam Airlines

Hà Loan
ANTD.VN - Theo Dự thảo Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổng số tiền tái cấp vốn cho các TCTD tối đa là 4.000 tỷ đồng; lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm, áp dụng đối với thời hạn tái cấp vốn và thời gian gia hạn tái cấp vốn.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang dự thảo Thông tư về tái cấp vốn cho tổ chức tín dụng (TCTD) sau khi các TCTD cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam –CTCP (Vietnam Airlines) vay và về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Vietnam Airlines do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo dự thảo, tổng số tiền tái cấp vốn cho các TCTD tối đa là 4.000 tỷ đồng; lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm, áp dụng đối với thời hạn tái cấp vốn và thời gian gia hạn tái cấp vốn.

Lãi suất tái cấp vốn đối với nợ gốc quá hạn bằng 150% lãi suất tái cấp vốn do NHNN công bố trong từng thời kỳ tại thời điểm khoản tái cấp vốn được chuyển quá hạn; không tính lãi đối với nợ lãi quá hạn.

Ngân hàng Nhà nước dự định tái cấp vốn 4.000 tỷ đồng, lãi suất 0% cho các khoản vay của Vietnam Airlines ảnh 1

Ngân hàng Nhà nước dự định sẽ tái cấp vốn 4.000 tỷ đồng, lãi suất 0%/năm đối với các khoản vay của Vietnam Airlines

Thời hạn tái cấp vốn theo đề nghị của TCTD, tối đa bằng thời hạn của khoản cho vay của TCTD theo quy định và không vượt quá 364 ngày. Khoản tái cấp vốn được gia hạn tự động 2 lần tại thời điểm đến hạn đối với dư nợ gốc tái cấp vốn còn lại. Tổng thời gian tái cấp vốn và các lần gia hạn tái cấp vốn không vượt quá 1.092 ngày.

Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ tái cấp vốn không có tài sản đảm bảo đối với các TCTD; đồng thời dừng giải ngân khi đã giải hết số tiền quy định nhưng không muộn hơn ngày 31/12/2021.

Trước đó, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết quy định riêng những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airline, trong đó giao NHNN thực hiện tái cấp vốn đối với các TCTD cho Vietnam Airlines vay; chỉ đạo TCTD thực hiện cwo cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ và xác định tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro phù hợp với các khoản cho vay của Vietnam Airlines theo các Nghị quyết nêu trên.

Tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 29/12/2020 của Vietnam Airlines cũng đã thông qua phương án vay ưu đãi 4.000 tỷ đồng và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để huy động thêm 8.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong nửa đầu năm 2021.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC