Nga chính thức trở thành thành viên tổ chức thương mại thế giới WTO

ANTĐ
ANTĐ - Nga đã chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO, nhằm giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế vào nguồn tài nguyên thiên nhiên.