Chính trị - Xã hội

Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy

Xuân Công
ANTD.VN - Ngày 29-9, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy.

Ngày 29-9, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy; tổng kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương với Ủy ban Kiểm tra các Tỉnh ủy, Thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy ảnh 1

Hội nghị tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm trụ sở Bộ Công an tại Hà Nội

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm trụ sở Bộ Công an tại Hà Nội đến 63 điểm cầu tỉnh, thành phố.

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội.

Tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Bí thư các tỉnh, thành ủy thuộc Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an...

Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy ảnh 2

Đại tướng Tô Lâm phát biểu khai mạc hội

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, trong những năm qua, nhất là nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương, qua đó đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đảng ủy Công an Trung ương luôn bám sát sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, sự phối hợp hiệu quả của các Ban đảng Trung ương, các bộ, ban, ngành, các Tỉnh ủy, Thành ủy thuộc Trung ương, đã quán triệt thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, kết luận của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong CAND.

Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy, Thành ủy thuộc Trung ương đã thường xuyên phối hợp và chỉ đạo Ủy ban kiểm tra của hai cấp ủy chủ động phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên ở Đảng bộ Công an tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị của đất nước, tạo môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Quyết định số 17-QĐ/TW ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với tỉnh, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên ở đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ sở pháp lý quan trọng để cấp ủy, Ủy ban kiểm tra hai bên phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên ở đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ủy ban kiểm tra Trung ương, nắm vững những nội dung cốt lõi, nội dung mới, nhận thức sâu sắc hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; đồng thời, tập trung thảo luận ngắn gọn, bám sát nội dung, chủ đề mà Ban Tổ chức đã gợi ý để đảm bảo thời gian, đúng Kế hoạch tổ chức hội nghị đề ra.

Tại hội nghị, Trung tướng Trần Quốc Tỏ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã quán triệt triển khai Quyết định số 17 của Ban Bí thư.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy ảnh 3
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ quán triệt Quyết định số 17 của Ban Bí thư

Trung tướng Trần Quốc Tỏ khẳng định, đây là Quy chế phối hợp đầu tiên giữa Đảng ủy Công an Trung ương với đảng bộ Công an tỉnh, thành phố. Đây cũng là văn bản hết sức cần thiết, tạo sơ sở chính trị quan trọng để Đảng ủy Công an Trung ương và tỉnh ủy, thành ủy xác định và phân định về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy trong việc phối hợp lãnh đạo "song trùng" đối với Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Đồng thời, đây cũng là điều kiện thuận lợi để thực hiện công tác xây dựng tổ chức đảng, xây dựng lực lượng Công an địa phương vững mạnh, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy ảnh 4

Điểm cầu tại Hội trường lớn CATP Hà Nội

“Trong nhiều nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an Trung ương luôn ghi nhận và trân trọng cảm ơn các tỉnh ủy, thành ủy đã chủ động phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ Công an các tỉnh, thành phố; phối hợp trao đổi thông tin và thống nhất chủ trương về công tác cán bộ đã thu được nhiều thành công đáng khích lệ. Quy chế phối hợp thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng nói chung, và cũng là sự quan tâm to lớn của Đảng đối với công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng CAND nói riêng”, Trung tướng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương với Ủy ban kiểm tra Tỉnh, Thành ủy...

Dưới sự điều hành của Trung tướng Trần Quốc Tỏ, các đại biểu đã thảo luận về kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với Ủy ban kiểm tra các Tỉnh, Thành ủy trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra phương hướng tiếp tục phối hợp thực hiện tốt Quy chế trong thời gian tới.

Các đại biểu dự hội nghị đã nghe đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương quán triệt Quy định số 22 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng...

Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy ảnh 5

Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh 5 nội dung trọng tâm, trong đó đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, các Tỉnh ủy, Thành ủy thuộc Trung ương và Ủy ban kiểm tra hai bên nghiêm túc tiếp thu, cụ thể hóa để tổ chức thực hiện những nội dung chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, thống nhất nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; đồng thời, xác định rõ phạm vi, nguyên tắc, nội dung, phương pháp phối hợp, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Việc phối hợp phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc từ khâu xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm đến việc trao đổi thông tin, tổ chức thực hiện các kế hoạch kiểm tra, giám sát. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra của Tỉnh ủy, Thành ủy, của Đảng ủy Công an Trung ương, đảng ủy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, tương xứng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương chủ động phối hợp Ủy ban kiểm tra các Tỉnh ủy, Thành ủy tập trung tham mưu cho cấp ủy hai bên và phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy cảnh tỉnh, phòng ngừa là chính; phát huy sự đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên...

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm đã ký Quyết định tặng Bằng khen của Bộ Công an cho 13 tập thể, 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC