Chính trị - Xã hội

Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Văn phòng Trung ương Đảng

(Theo TTXVN)
ANTĐ - Chiều 14-9, tại Hà Nội, các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã làm việc với cán bộ chủ chốt của Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Anh đã giải đáp các kiến nghị của Văn phòng Trung ương về cơ chế, chính sách và cơ chế hoạt động hợp lý, nhằm thu hút và phát huy trí tuệ của đội ngũ các nhà khoa học, các chuyên gia trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính, xây dựng Đảng, an ninh quốc gia… để tổ chức các hoạt động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cho các cơ quan lãnh đạo và các đồng chí lãnh đạo Đảng trên các lĩnh vực này; cơ chế đặc biệt để tuyển chọn, thu hút những cán bộ có phẩm chất và năng lực về công tác tại Văn phòng Trung ương.

Về nhiệm vụ của Văn phòng Trung ương trong nhiệm kỳ khóa XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Bối cảnh tình hình mới, bên cạnh những thuận lợi, còn có nhiều khó khăn, thách thức, đang đặt ra yêu cầu nhiệm vụ rất cao đối với toàn Đảng, toàn dân ta nói chung và Văn phòng Trung ương nói riêng. Điều này đòi hỏi Văn phòng Trung ương tiếp tục đổi mới, cải tiến hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Về công tác tham mưu, giúp việc Trung ương, Tổng Bí thư chỉ rõ: việc xây dựng và tổ chức chương trình làm việc của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải rất chọn lọc, chặt chẽ ngay từ khâu xây dựng chương trình; đồng thời phải thường xuyên bám sát tình hình thực tế để điều chỉnh, bổ sung kịp thời cho phù hợp. Các đề án, báo cáo, tờ trình trước khi trình phải thẩm định cả về nội dung, quy trình, thủ tục, điều kiện, cần hết sức chú ý những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn mà chưa được pháp luật quy định. Văn phòng Trung ương cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu sâu về nội dung thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính...; cần có cơ chế thu hút trí tuệ các chuyên gia, các nhà khoa học, các cơ quan hoạt động thực tiễn để tham gia công tác thẩm định, cũng như tham mưu, đề xuất.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC