Quân sự

Nâng cao chất lượng phương tiện vận tải quân sự tham gia giao thông

QĐND - Năm 2012, Ban Chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng và các đơn vị chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe trong quân đội củng cố cơ sở vật chất, phương tiện, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX); đổi mới giáo trình đào tạo, quy trình sát hạch lái xe; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp GPLX, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện xe-máy quân sự. Hơn 8 tháng qua, cơ quan chuyên ngành kiểm tra 12/23 cơ sở đào tạo lái xe trong quân đội, chấn chỉnh kịp thời các cơ sở vi phạm về quy định đào tạo, sát hạch cấp GPLX, như việc quản lý hồ sơ xe tập lái, thời gian huấn luyện trên đường, thiết bị bãi sát hạch…

QĐND - Năm 2012, Ban Chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng và các đơn vị chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe trong quân đội củng cố cơ sở vật chất, phương tiện, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX); đổi mới giáo trình đào tạo, quy trình sát hạch lái xe; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp GPLX, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện xe-máy quân sự. Hơn 8 tháng qua, cơ quan chuyên ngành kiểm tra 12/23 cơ sở đào tạo lái xe trong quân đội, chấn chỉnh kịp thời các cơ sở vi phạm về quy định đào tạo, sát hạch cấp GPLX, như việc quản lý hồ sơ xe tập lái, thời gian huấn luyện trên đường, thiết bị bãi sát hạch…

Để nâng cao chất lượng phương tiện vận tải quân sự, Bộ Quốc phòng quy định 100% phương tiện xe-máy quân sự khi tham gia giao thông phải đạt các tiêu chuẩn về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe-máy quân sự. Trong 8 tháng đầu năm, 14 trung tâm và trạm kiểm định trong toàn quân đã kiểm định hơn 18.740 lượt phương tiện, trong đó đạt yêu cầu 16.875 lượt phương tiện (gần 90%), số phương tiện phải tiến hành sửa chữa lại là 1.883 phương tiện (10,05%).

Hà Anh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC