Chính trị - Xã hội

Nâng cao chất lượng đội ngũ nữ giảng viên

Hoàng Phong
ANTĐ - Sáng qua 18-3, Học viện CSND đã tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng đội ngũ nữ giảng viên Học viện CSND đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo”. 

Với gần 50 bài tham luận có chất lượng của các nhà khoa học tâm huyết, uy tín trong và ngoài học viện, Hội thảo tập trung vào 3 nội dung chủ yếu gồm: Khảo sát đánh giá tình hình đội ngũ nữ giảng viên tại Học viện CSND hiện nay, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và lý giải các nguyên nhân; những yếu tố tác động, ảnh hưởng đến công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của nữ giảng viên tại Học viện và đề ra định hướng phát triển, đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ nữ giảng viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

Học viện CSND có gần 40 khoa, phòng, bộ môn, trung tâm với đội ngũ hơn 800 cán bộ, giảng viên. Số giảng viên trực tiếp tham gia giảng dạy là 452 đồng chí, trong đó có 131 giảng viên nữ. Trong thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện CSND luôn xác định rõ tầm quan trọng của công tác đào tạo giảng viên nói chung trong đó có nữ giảng viên. Học viện CSND đã dành nhiều sự quan tâm với những định hướng cụ thể để tiếp tục phát triển đội ngũ nữ giảng viên của học viện trong thời gian tới. Đây được xem là một trong những giải pháp góp phần đổi mới sự nghiệp giáo dục đào tạo của nhà trường. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC