Nâng cao an toàn cho người điều khiển mô tô, xe máy

ANTĐ

ANTĐ -  Nhằm đánh giá tình hình việc sở hữu và sử dụng xe máy của người dân, qua đó đề ra các chính sách để quản lý loại phương tiện phổ biến này, ngày 18/11, Ủy ban ATGT QG phối hợp với Ngân hàng thế giới và Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Nghiên cứu về sở hữu, sử dụng và các giải pháp nâng cao an toàn cho người điểu khiển mô tô, xe máy”.