Chính trị - Xã hội

Nắm vững chủ trương, định hướng lớn của Đảng trong công tác đất đai

Châu Anh
ANTD.VN -  Ngày 17-5, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến điểm cầu công an các địa phương.

Theo Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, lãnh đạo chủ chốt trong CAND kịp thời quán triệt, nắm vững những chủ trương, định hướng lớn của Đảng trên các lĩnh vực: đất đai, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kinh tế tập thể, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới; kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong CAND.

Nắm vững chủ trương, định hướng lớn của Đảng trong công tác đất đai ảnh 1

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thông tin nội dung Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thông tin về các nội dung của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác…

Nắm vững chủ trương, định hướng lớn của Đảng trong công tác đất đai ảnh 2

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị phát biểu tại hội nghị

Kết thúc hội nghị, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị nhấn mạnh, sau hội nghị này, Đảng ủy Công an các đơn vị, địa phương có hình thức phù hợp quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 5 đến cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trong đảng bộ.

Đồng thời, tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nắm vững chủ trương, định hướng lớn của Đảng trong công tác đất đai ảnh 3

Các đại biểu tại điểm cầu CATP Hà Nội nghe thông tin nhanh nội dung Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, của CAND và của địa phương, đơn vị. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và sắp tới là kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV…

Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả các mặt công tác Công an như Đề án 06, chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã; kết quả công tác xây dựng lực lượng và thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ ANTT; tăng cường công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân phòng tránh.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền kết quả các phong trào thi đua, cuộc vận động trong CAND và kết quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kịp thời biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, lan tỏa thông tin tích cực, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC