Văn hóa - Giải trí

Năm đầu tiên thực hiện xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú theo Nghị định mới

Thanh Xuân
ANTD.VN - Bộ VH-TT-DL vừa công bố kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND), Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) lần thứ 10.

Theo kế hoạch, việc hoàn thiện hồ sơ và kết thúc thời gian nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu này ở hội đồng cấp cơ sở chậm nhất là 20-6-2021. Sau 5 ngày làm việc, hội đồng cấp cơ sở sẽ công khai kết quả xét tặng vào giữa tháng 7. Hội đồng cấp bộ, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương thành lập để xét hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT do các hội đồng cấp cơ sở trình theo quy định. Trước khi hội đồng cấp bộ họp, toàn bộ danh sách nghệ sĩ được đề nghị xét tặng sẽ được công khai trên các phương tiện thông tin để lấy ý kiến của nhân dân.

Dự kiến, hội đồng cấp Nhà nước sẽ triển khai công tác xét tặng vào cuối tháng 11 và hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 vào cuối tháng 12/2021.

Năm đầu tiên thực hiện xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú theo Nghị định mới ảnh 1
Cố diễn viên Trần Hạnh nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân

Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”. Theo đó, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT đạt từ 80% phiếu đồng ý của tổng số thành viên hội đồng có mặt tại cuộc họp lấy ý kiến là có thể được hoàn thiện và chuyển lên hội đồng cấp cao hơn. Đây là điểm mới nổi bật trong nghị định này.

Trước đây, việc xét hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT theo Nghị định 89 yêu cầu số phiếu phải đạt tới 90% tổng số thành viên đồng ý mới được hoàn thiện và chuyển tiếp. Tiêu chí này đã gây nhiều tranh cãi cũng như những vụ việc làm “nóng” trong dư luận. Một trong số đó là việc nghệ sĩ cải lương tài danh Minh Vương 3 lần “trượt” danh hiệu NSND.

Nghị định sửa đổi được hợp nhất 2 nghị định liên quan trước đó (gồm Nghị định 89/2014 và Nghị định 40/2021), và có hiệu lực từ 15/5/2021.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC