Nắm chắc nội dung luật để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác

ANTĐ
ANTĐ - Ngày 29-7, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp lần thứ 11. Đây là những luật có liên quan nhiều tới công tác công an.