Kinh doanh

Năm 2025: Tối thiểu 100 doanh nghiệp chuyển đổi số thành công

Hà Linh

ANTD.VN -  Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) Nguyễn Chí Dũng cho biết, Bộ sẽ tiếp tục hợp tác với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), thông qua Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa(LinkSME) triển khai Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.

Năm 2025: Tối thiểu 100 doanh nghiệp chuyển đổi số thành công ảnh 1

Doanh nghiệp cần thực hiện chuyển đổi số để phát triển kịp các nước trong khu vực và trên thế giới

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, chuyển đổi số trong doanh nghiệp là xu hướng tất yếu để doanh nghiệp phục hồi sau dịch bệnh Covid-19, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng tốc và bứt phá trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Trong những năm tới, Bộ KH-ĐT sẽ tiếp tục hợp tác với Dự án USAID LinkSME để thực hiện mục tiêu của chương trình đến năm 2025. Cụ thể là, 100% doanh nghiệp được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; Tối thiểu 100.000 doanh nghiệp được hỗ trợ kỹ thuật về chuyển đổi số;

Tối thiểu 100 doanh nghiệp được hỗ trợ là mô hình chuyển đổi số điển hình thành công để lan tỏa và nhân rộng; Thiết lập mạng lưới chuyên gia gồm tối thiểu 100 tổ chức, cá nhân tư vấn, cung cấp giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển các nền tảng số.

Thông qua chương trình, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ kỹ thuật tập trung vào 4 nội dung chính sau: Nâng cao nhận thức, tầm nhìn và chiến lược của doanh nghiệp về chuyển đổi số; Số hóa hoạt động kinh doanh như marketing, bán hàng…;

Số hóa quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ, các nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán, nhân sự, báo cáo, giám sát và đánh giá…;

Chuyển đổi số toàn diện để tạo ra sản phẩm, dịch vụ, mô hình mới cho doanh nghiệp. Trong giai đoạn đầu, Chương trình sẽ tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực như: cơ khí, điện tử, chế biến chế tạo, nông nghiệp, chế biến thực phẩm…

Theo báo cáo của USAID LinkSME, Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế số, đặc biệt là tỷ lệ các doanh nghiệp trực tuyến sử dụng thanh toán kỹ thuật số ngang bằng với một số nước trong khu vực. Tuy nhiên, tỷ lệ giao dịch kỹ thuật số còn thấp, mới chiếm 22%, trong tỷ lệ này ở Indonesia và Thái Lan lần lượt là 34% và 62%. Tỷ lệ thanh toán online cũng thấp.

Đối với doanh nghiệp, các doanh nghiệp trong ngành bán buôn và bán lẻ có mức độ sẵn sàng chuyển đổi số cao nhất. Rào cản lớn nhất của chuyển đổi số là chi phí ứng dụng công nghệ số cao, thiếu cơ sở hạ tầng công nghệ số. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của Chính phủ, các Bộ, ngành, các doanh nghiệp sẽ có lộ trình chuyển đổi cụ thể để thành công.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC