Đời sống

Năm 2022, mở rộng tỉ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội lên 37,7%

An Nhiên
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn về việc phát động phong trào thi đua trong công tác thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2022.
Năm 2022, mở rộng tỉ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội lên 37,7% ảnh 1

Theo đó, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ngành Bảo hiểm xã hội, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch công tác thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2022, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động phong trào thi đua với chủ đề: "Quyết tâm, sáng tạo, đồng lòng thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao về công tác thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2022".

Mục tiêu, đến hết ngày 31/12/2022, toàn Ngành phấn đấu hoàn thành vượt mức các chi tiêu về phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế: đạt 37,7% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, 31% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 92,6% dân số tham gia bảo hiểm y tế trở lên; chỉ tiêu về số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đạt và vượt kế hoạch được giao và hạn chế tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Trong tổ chức thực hiện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các tỉnh, thành phố chủ động trong xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua, thường xuyên rà soát tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu đối với công tác thu, kêu gọi các tập thể, cá nhân hăng hái, nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, thi đua đạt hiệu quả.

Các tỉnh, thành phố cũng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế , trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra các đơn vị chậm đóng và hành vi trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để phù hợp với tình hình thực tiễn của Ngành, đơn vị, địa phương… Tích cực đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra từng quý và cả năm 2022.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC