Chính trị - Xã hội

Mức chi điều chỉnh tiền lương sẽ tăng khoảng 7-8%/ năm trong 5 năm tới

Duy Tiến
ANTD.VN -Theo Báo cáo kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm  2016-2020 được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng - thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày trước Quốc hội chiều nay, 20-10, mức chi điều chỉnh tiền lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn này sẽ tăng khoảng 7-8%/ năm.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo trước Quốc hội

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo trước Quốc hội

Đại diện cơ quan thẩm tra về báo cáo này, Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, các ý kiến trong Ủy ban Tài chính ngân sách nhất trí rằng, mức chi điều chỉnh tiền lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công tăng khoảng 7-8%/ năm là hợp lý, đi đôi với việc tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy và đẩy mạnh cải cách đơn vị sự nghiệp công.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị giai đoạn 2016-2020, cần tăng mức chi điều chỉnh tiền lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công lên 10-12%/năm, góp phần bảo đảm đời sống cho người hưởng lương. Cùng đó, Chính phủ cần lưu ý tăng cường công tác quản lý và chú trọng đến sự an toàn và hiệu quả hoạt động của các quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế.

Ngoài việc tăng mức chi điều chỉnh tiền lương, về cơ cấu chi ngân sách giai đoạn 5 năm tới, Chính phủ dự kiến điều chỉnh lại cơ cấu chi ngân sách nhà nước theo hướng tăng dần tỷ trọng chi đầu tư phát triển lên mức bình quân 25-26% cả giai đoạn, giảm tỷ trọng chi thường xuyên khoảng 67% xuống mức khoảng 60-62% trong giai đoạn 2016-2020.

Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội cho rằng, nhìn chung trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới, ngân sách của nước ta hiện nay còn nặng về chi thường xuyên, chưa phải là ngân sách phát triển vì tỷ lệ tích lũy từ ngân sách cho đầu tư phát triển còn rất thấp. Do quy mô nền kinh tế còn nhỏ, dẫn đến quy mô thu ngân sách nhà nước còn thấp, nên việc điều chỉnh cơ cấu chi theo phương án Chính phủ trình là phù hợp với xu hướng cơ cấu lại ngân sách nhà nước đã đề ra.

“Đa số ý kiến tán thành với đề nghị của Chính phủ về việc dự kiến bố trí tổng chi đầu tư phát triển khoảng 2 triệu tỷ đồng (phân bổ tối đa 1,8 triệu tỷ đồng, còn lại dự phòng 10%), chiếm 25-26% tổng chi ngân sách nhà nước và đây chỉ là định hướng vì còn phụ thuộc rất lớn vào khả năng thu ngân sách nhà nước hàng năm, mức cụ thể do Chính phủ trình Quốc hội quyết định theo từng năm” – Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Nguyễn Đức Hải nêu rõ.

Về bội chi ngân sách nhà nước, Chính phủ xây dựng mức bội chi ngân sách nhà nước đến năm 2020 dưới 4% GDP (bình quân cả giai đoạn không quá 3,9% GDP) tính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. Đây là mức bội chi hợp lý, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia và nguồn lực để đầu tư phát triển. Do vậy, đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính ngân sách nhất trí với phương án Chính phủ trình.

Một nội dung được quan tâm khác trong kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm 2016-2020, theo báo cáo của Chính phủ, sẽ phấn đấu tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước trên GDP giai đoạn 2016-2020 bình quân khoảng 20-21%. Tuy nhiên, Ủy ban Tài chính ngân sách cho rằng, việc xây dựng tỷ lệ này còn ở mức thấp, chưa thể hiện sự phấn đấu tích cực trong quá trình triển khai.

Vì thế, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ đặt mục tiêu về tỷ lệ huy động bình quân so GDP nhất quán với định hướng kế hoạch đã đặt ra (khoảng 23,5-24%/GDP, trong đó, từ thuế, phí khoảng 21,5-22%/GDP).

Về cơ cấu thu, Chính phủ xây dựng quy mô thu ngân sách nhà nước tăng gấp 1,65 lần so với giai đoạn trước; tăng tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách nhà nước, phấn đấu tăng từ 67,8%  giai đoạn trước lên mức khoảng 87-88% vào cuối giai đoạn.

Ủy ban Tài chính ngân sách thống nhất với việc điều chỉnh cơ cấu thu ngân sách nhà nước theo báo cáo của Chính phủ, song cho rằng việc Chính phủ xây dựng quy mô thu ngân sách tăng gấp 1,65 lần so với giai đoạn trước là khá cao so với mức tăng quy mô của GDP, tiềm ẩn rủi ro về khả năng thu ngân sách nhà nước.

“Vì vậy, để đảm bảo dự toán thu ngân sách nhà nước khả thi hơn, Chính phủ cần trình Quốc hội điều chỉnh dự toán khi có biến động của kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến việc thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước” – ông Nguyễn Đức Hải đề nghị.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC