Kinh doanh

Mua bán vàng miếng được “tự do” thêm 6 tháng

Hùng Anh
ANTĐ - Ngày 25-5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 16/2012/TT- NHNN hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3-4-2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. 

Theo thông tư trên, thời hạn chuyển tiếp đối với hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng là 6 tháng kể từ ngày thông tư có hiệu lực (10-7-2012). Trong thời hạn chuyển tiếp này, hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng được tiếp tục thực hiện bình thường, các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng hoàn tất thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo đúng quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP và Thông tư số 16/2012/TT-NHNN. Sau thời hạn chuyển tiếp, các tổ chức, cá nhân chỉ được phép mua, bán vàng miếng với các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Các loại vàng miếng bao gồm vàng miếng SJC và vàng miếng có nhãn mác của các đơn vị khác đã được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng trước đây thuộc quyền sở hữu hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được pháp luật công nhận và bảo vệ, được mua, bán bình thường trên thị trường và sau thời hạn chuyển tiếp sẽ chỉ được mua, bán thông qua các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được cấp giấy phép.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC