Chính trị - Xã hội

Mỗi ngày, khoảng 1,6 triệu giao dịch thực hiện qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia

Vân Hằng
ANTD.VN -  Theo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT), tính đến cuối tháng 9-2022, tổng số giao dịch thực hiện thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) đã đạt hơn 661 triệu.
Mỗi ngày, khoảng 1,6 triệu giao dịch thực hiện qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia ảnh 1

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia ngày càng có nhiều giao dịch

Bộ TT-TT cho biết, tính đến ngày 26-9-2022, tổng số giao dịch thực hiện thông qua nền tảng NDXP trong tháng 9 là 58.397.139. Như vậy, kể từ khi khai trương đến nay, tổng số giao dịch thực hiện thông qua NDXP đã đạt hơn 661 triệu.

Tính từ đầu năm 2022, trung bình mỗi ngày có khoảng 1,6 triệu giao dịch được thực hiện thông qua nền tảng NDXP.

NDXP được ví như “xương sống” phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trên quy mô quốc gia. Nền tảng này gồm có các thành phần chính: Nền tảng kết nối, tích hợp dịch vụ, quy trình, dữ liệu; Nền tảng chia sẻ dữ liệu phân tán nhằm đáp ứng các nhu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương theo mô hình phân tán; Hệ thống quản lý vận hành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

Tính đến cuối năm 2020, 22/22 bộ, cơ quan ngang bộ và 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã có Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, tỉnh (LGSP) và kết nối với nền tảng NDXP, đạt tỷ lệ 100%.

Nền tảng NDXP cũng đã kết nối với hệ thống của 90 cơ quan, đơn vị; trong đó có 85 LGSP của bộ, ngành, địa phương; 10 cơ sở dữ liệu và 8 hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương.

Dù vậy, Bộ TT-TT cho rằng, việc chia sẻ, mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước vẫn còn hạn chế nên ảnh hưởng nhất định đến các nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC