Kinh doanh

Mở rộng đối tượng doanh nghiệp phải lưu trữ thông tin “game thủ”

Vân Hằng
ANTĐ - Đó là một trong những nội dung của dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 72 ngày 15-7-2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin về trò chơi điện tử trên mạng. 

Theo đó, Nghị định 72 chỉ yêu cầu lưu trữ thông tin cá nhân đối với trò chơi G1 (trò chơi có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau thông qua hệ thống máy chủ), nhưng để đảm bảo yêu cầu quản lý và thực tế các doanh nghiệp vẫn lưu trữ thông tin người chơi nên dự thảo Thông tư yêu cầu cả các doanh nghiệp cung cấp trò chơi G2 (trò chơi chỉ có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ) và G3 (trò chơi có nhiều người chơi tương tác với nhau nhưng không tương tác với máy chủ) đều phải lưu trữ thông tin cá nhân người chơi. Dự thảo Thông tư đang được lấy ý kiến rộng rãi trước khi được chính thức ban hành.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC