Mô hình "vùng xanh" an toàn trong mùa dịch đầu tiên tại Thủ đô Hà Nội

ANTĐ
ANTD.VN - Mô hình vùng xanh tại TP Hồ Chí Minh đã đang phát huy hiệu quả trong công tác phòng chống dịch. Tại Thủ đô Hà Nội hiện mô hình này đang được thiết lập tại quận Hoàng Mai và dần phát huy hiệu quả, nâng cao ý thức phòng dịch cho người dân cũng như tạo niềm tin cùng chiến thắng dịch bệnh.