Văn hóa - Giải trí

Lượng kênh chương trình nước ngoài phải thấp hơn 30% tổng số kênh

Minh Trí
ANTĐ - Cho ý kiến về dự thảo Nghị định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh truyền hình, Chính phủ thống nhất phương án: chỉ quy định trần 30% số lượng kênh chương trình nước ngoài trên tổng số kênh chương trình khai thác trên dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền; không quy định thêm trần 20% đối với các chương trình phát thanh truyền hình thực tế có bản quyền, định dạng nước ngoài trên tổng thời lượng phát sóng và trần 30% đối với số lượng kênh chương trình liên kết trên tổng số kênh, chương trình cơ quan báo chí được cấp phép sản xuất. 

Lượng kênh chương trình nước ngoài phải thấp hơn 30% tổng số kênh ảnh 1

Dự thảo Nghị định này không cho phép liên kết các chương trình thời sự chính trị. Bộ Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình  Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành.                                     

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC